ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2559

กำหนดการ
พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,599 รูป ณ อบต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
พิธีต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา และพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ฯ
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

 


ภาคเช้า      พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,599 รูป ณ อบต.ท่าทราย
06.30 น.     พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,599 รูป ณ อบต.ท่าทราย
08.30 น.     เสร็จพิธี
09.00 น.     พุทธบุตรเดินทางไปวัดพระธรรมกาย

ภาคบ่าย     พิธีต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา ณ วัดพระธรรมกาย
13.00 น.     สาธุชนพร้อมในพื้นที่ต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา
14.00 น.     พุทธบุตรเริ่มเดินธรรมยาตรา จากลานประติมากรรมคนโท ไปมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ฯ
                   - พุทธบุตรประกอบพิธีสักการะ ฯ ในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ฯ
 
ภาคค่ำ        พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
17.30 น.      คณะสงฆ์และสาธุชน พร้อมในพื้นที่ประกอบพิธี
17.45 น.      ถ่ายภาพประวัติศาสตร์
18.00 น.      ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ "ให้โอวาทแก่พระธรรมทายาท"
18.35 น.      พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
                    - พิธีเจริญชัยมงคลคาถาบท "พาหุงฯ" / สวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" และสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี
19.05 น.      อฐิษฐานจิต / แผ่เมตตา
                   - จุดพลุสว่างบนท้องฟ้า
19.20 น.      เสร็จพิธี

 

กำหนดการ พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,599 รูป ณ อบต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พิธีต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา และพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ฯ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

กำหนดการ พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 1,599 รูป ณ อบต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พิธีต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา และพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ฯ ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559


สอบถามโทร. 02-831-1000