ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 5,000 รูป จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2559

ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 5,000 รูป จังหวัดสุรินทร์
โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จังหวัดสุรินทร์ ปี 59
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 06.00 น.
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 5,000 รูป จังหวัดสุรินทร์ โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จังหวัดสุรินทร์ ปี 59 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 5,000 รูป จังหวัดสุรินทร์ โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จังหวัดสุรินทร์ ปี 59 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ โทร.083-5404851-2
โอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ เลขที่ 310-0-42408-5

กำหนดการ
06.00 น.  ลงทะเบียน
06.30 น.  ประธานสงฆืเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
               - พิธีกรนำกราบประธานสงฆืและคณะสงฆ์
               - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
               - ประธานในพิธีนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
               - ประธานในพิธีและคณะถวายไทยธรรม
               - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถา
               - คณะสงฆ์แปรแถวเพื่อรับอาหารบิณฑบาตร
07.00 น.  พิธีตักบาตร
08.00 น.  เสร็จพิธี

 

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

     1. แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     2. อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
     3. ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     4. งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     5. งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     6. รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     7. ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

     1. ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
     2. มีความแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
     3. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
     4. มีสติปัญญาและผิ้วพรรณวรรณะผ่องใส มียศถาบรรดาศักดิ์เกรียงไกร
     5. ไม่พลัดพรากจากของรักมีความสุขในทุกสถาน
     6. ทำให้เป็นผู้เกิดภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาตลอดไป
     7. บรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพชาติ

 

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้