ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2559

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ทั่วโลก
ร่วมพิธีหล่อรูปทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี,หล่อทองคุณยาย,หล่อทองยาย, คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย, คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง, คุณยายจันทร์, แม่ชีจันทร์, ทองคำ, หล่อทอง, อานิสงส์การทำบุญด้วยทองคำ, ทำบุญด้วยทองคำ, คำอฐิษฐานจิตหล่อทอง, วัดพระธรรมกาย, หล่อทองวัดพระธรรมกาย, ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย, อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ, ปทุมธานี, วัด, วัดดี

      ในวาระวันคุ้มครองโลกวันศุกร์ที่  22 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบ 6 รอบ หรือ 72 ปี ของคุณครูไม่ใหญ่ ซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ได้ตั้งใจจะเอาบุญใหญ่บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ด้วยการหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ ขนาดเท่าครึ่งขององค์จริง เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ซึ่งกำลังจะสร้างแล้วเสร็จในไม่ช้านี้

     โดยจะมีพิธีหล่อรูปเหมือนของท่านในสภาธรรมกายสากล ซึ่งนับจากวันนี้เป็นต้นไป ก็เหลือเวลาอีกเพียง  1 เดือนเต็ม ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนลูกหลานคุณยายทั่วโลกมาเอาบุญใหญ่นี้ด้วยกัน


กำหนดการ
ภาคเช้า
06.00 น.   พิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 100,000 รูป ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ 
08.00 น.   เสร็จพิธี / มอบเหรียญที่ระลึกตักบาตรคณะสงฆ์ 100,000 รูป

ภาคสาย
09.30 น.   นั่งสมาธิ
10.20 น.   พิธีกล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ
                - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
10.30 น.   เสร็จพิธี / รับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือ

ภาคบ่าย
12.30 น.   รายการสู้ต่อไป
13.30 น.   นั่งสมาธิ
14.00 น.   พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง องค์ที่ 3
14.35 น.   พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
15.10 น.   พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แด่พระเทพญาณมหามุนี
16.00 น.   พิธีมอบพระประจำบ้าน / พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม และประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.30 น.   พิธีมอบเหรียญที่่ระลึกวันคุ้มครองโลก
17.30 น.   พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

หมายเหตุ 
1. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ เวลา 11.00 - 12.30 น.
2. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำฯ ณ มหาวิหารคุณยายฯ เวลา 16.00 - 18.00 น.

 

ขอเชิญผู้ไปร่วมงานแต่งชุดขาวๆ โดยพร้อมเพรียงกัน (เสื้อขาว กางเกง กระโปรง หรือผ้าถุงขาว)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-831-1000

 

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี,หล่อทองคุณยาย,หล่อทองยาย, คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย, คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง, คุณยายจันทร์, แม่ชีจันทร์, ทองคำ, หล่อทอง, อานิสงส์การทำบุญด้วยทองคำ, ทำบุญด้วยทองคำ, คำอฐิษฐานจิตหล่อทอง, วัดพระธรรมกาย, หล่อทองวัดพระธรรมกาย, ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย, อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ, ปทุมธานี, วัด, วัดดี

 

"แทบทุกคนที่มากราบ หรือมานั่งสมาธิต่อหน้ารูปหล่อทองคำคุณยาย จะรู้สึกราวกับว่า
เหมือนได้มานั่งอยู่กับท่านจริงๆ ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แล้วท่านได้สอนเป็นการส่วนตัว
แม้คนไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จักคุณยายมาก่อน ก็จะสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ สัมผัสถึงพลังอันสงบนิ่ง
จนจิตดิ่งเข้าไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้โดยง่ายด้วยบารมีธรรมของท่านและวิชชาธรรมกาย"

 


อานิสงส์การทำบุญด้วยทองคำจากพระไตรปิฎก

      1. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายแผ่นอิฐทองคำเพื่อทำเป็นฐานเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ พระมหากัจจายนะ มีผิวพรรณวรรณะละเอียดผุดผ่องดังทองคำ
 
     2. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายอาสนะแก้วผลึกที่ฉาบทาด้วย ทองชมพูนุทอันเป็นทองคำบริสุทธิ์ เพื่อเป็นที่ประทับของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้พระมหากัจจายนะ (ภพชาติในอดีต) ได้ไปเกิดเป็นเทพราชาผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์มีรัศมีแผ่ไปโดยรอบไกลถึง 100 โยชน์ ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีฤทธิ์มากมีรัตนะ 8 ประการ สว่างโชติช่วงทั้งกลางวันกลางคืนประดุจดวงอาทิตย์อุทัย และเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเป็นเวลาที่ยาวนาน

     3. ด้วยอานิสงส์ที่ทำหม้อดอกไม้ทองคำ 3 ใบ ไปบรรจุไว้ในเจดีย์ทองคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อกราบขอขมาและระลึกถึงคุณของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ชฎิลเศรษฐี เป็น 1 ใน 5 ของเศรษฐีที่รวยที่สุดในสมัยพุทธกาล มีภูเขาทองคำสูง 80 ศอก เกิดขึ้นหลังบ้าน

     4. ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายบัลลังก์ทอง 1 แสนตัว แด่พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อรับรองภิกษุถึง 1 แสนรูป ส่งผลให้ภพชาติในอดีตของพระภัททิยเถระ ได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช 74 ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราชครอบครองพสุธา 1,000 ครั้ง เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 51 ครั้ง เกิดในตระกูลสูงสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติและรูปสมบัติอันเลิศ ได้บวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

     5. ด้วยอานิสงส์ที่ปลดเครื่องประดับทองคำจากคอ แล้วมอบให้ช่างทองนำไปทำอิฐ ทองคำเพื่อสร้างเจดีย์ทองคำสูง 1 โยชน์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้อุบาสิกาเสสวดี ละโลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ยาวนานถึง 1 กัป มีวิมานทองที่สว่างไสวใหญ่โตวิจิตรตระการตา

     6. ด้วยอานิสงส์จากการถวายแผ่นอิฐทองคำ สร้างเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลให้ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าของ พระภัททกาปิลานีเถรี ที่มีกลิ่นตัวเหม็นเหมือนส้วมให้กลับกลายเป็นมีกลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกาย และมีกลิ่นดอกบัวออกจากปาก ในภพชาติสุดท้ายพระภัททกาปิลานีเถรีได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เถรี ผู้เป็นเลิศในด้านเป็นผู้มีความสามารถในการระลึกชาติได้เป็นเยี่ยม
 

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี,หล่อทองคุณยาย,หล่อทองยาย, คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย, คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง, คุณยายจันทร์, แม่ชีจันทร์, ทองคำ, หล่อทอง, อานิสงส์การทำบุญด้วยทองคำ, ทำบุญด้วยทองคำ, คำอฐิษฐานจิตหล่อทอง, วัดพระธรรมกาย, หล่อทองวัดพระธรรมกาย, ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย, อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ, ปทุมธานี, วัด, วัดดี

คำอฐิษฐานจิต หล่อรูปเหมือนทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

      ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าถวาย เพื่อหล่อรูปเหมือนทองคำ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ด้วยบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มีผิวพรรณวรรณะงดงามประดุจทองคำ เป็นที่เคารพกราบไหว้ ของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย ขอให้เกิดในตระกูลสูง มีวริวารอยู่ในโอวาทและเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้า ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณวมบัติ ตลอดจนลาภ  ยศ สรรเสริญ สุข มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร้อง เพื่อใช้สร้างบุญสร้างบารมี อย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้น ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีดวงตาสว่างไสว เฉลียดฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผู้นำมหาชนทำความดี สร้างบารมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ นิพพานนะปัจจะโย โหตุ

 

Animation หล่อทองรูปเหมือนคุณยายฯ

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ทดแทนคุณ เอาบุญกับคุณยาย