ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วัดพระธรรมกายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และยืนยันความบริสุทธิ์ของพระเทพญาณมหามุนี

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2559

วัดพระธรรมกายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และยืนยันความบริสุทธิ์ของพระเทพญาณมหามุนี

 

วัดพระธรรมกายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และยืนยันความบริสุทธิ์ของพระเทพญาณมหามุนี, พระเทพญาณมหามุนี, หลวงพ่อธัมมชโย, พระธัมมชโย, วัดพระธรรมกาย, ข่าว, พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

 

วัดพระธรรมกายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และยืนยันความบริสุทธิ์ของพระเทพญาณมหามุนี

 

       กรณีปรากฏข่าวในสื่อมวลชนบางฉบับ ในวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่มีหมายเรียก โดยระบุชื่อ พระเทพญาณมหามุนี โดยมีผู้กล่าวหา คือ นายธรรมนูญ อัตโชติ สมาชิกสหกรณ์ฯ คลองจั่นนั้น ทางวัดพระธรรมกาย ขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของพระเทพญาณมหามุนี และขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และขอชี้แจ้งว่า
         1.หลวงพ่อธัมมชโย รับบริจาคเหมือนพระสงฆ์ทั่วไป ไม่ทราบถึงที่มาของเงินบริจาค
      2.ปัจจัยที่ได้มานำไปสร้างศาสนสถานตามประกาศไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การบริจาคโดย มีวัตถุประสงค์และการรับบริจาคเป็นนิติกรรมสัญญา ซึ่งมีมูลหนี้ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
      3.ที่ผ่านมา เพื่อให้ยุติ ข้อกล่าวหาที่ใส่ร้ายบิดเบือน ต่อวัด หลวงพ่อธัมมชโย และพระพุทธศาสนา ทางกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย จึงได้รวมตัวกันลงขันระดมเงิน “กองทุนเยียวยาช่วยเหลือ” ให้สหกรณ์ไปแล้วกว่า 600 ล้านบาท โดยได้มีการตกลงกันในชั้นศาลว่า ถ้าข้อกล่าวหายุติลงทางสหกรณ์ต้องคืนเงินเยียวยากลับให้กลุ่มลูกศิษย์ โดยทางสหกรณ์ได้ทำจดหมายขอบคุณ และ มีความเข้าใจอันดีของทุกฝ่าย      

        จึงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีหมายเรียกออกมาในลักษณะนี้ ซึ่งทางวัดจักได้ทำการตรวจสอบข้อแท้จริง และจะแจ้งความคืบหน้าในโอกาสต่อไป 

 

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
วัดพระธรรมกาย
30 มีนาคม 2559

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล