ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รับสมัคร รุ่นที่ 9 ตั้งแต่วันนี้ - 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2559

โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก
รับสมัคร รุ่นที่ 9 ตั้งแต่วันนี้ - 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559

โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รับสมัคร รุ่นที่ 9 ตั้งแต่วันนี้ - 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559

 

อบรมระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม พ.ศ.2559

ติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่วิหารคด คอร์ 21
วันอาทิตย์ ที่สภาธรรมกายสากล เสา N29
โทรศัพท์ 08-2790-7029 , 08-7502-6665

คุณสมบัติ
1. ชายจริง หญิงแท้
2. อายุไม่เกิน 33 ปี
3. สถานภาพโสด
4. จบปริญญาตรีขึ้นไป
5. รักษาศีล 8 ได้

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล