ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ปีที่ 12 ครั้งที่ 121

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2559

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ปีที่ 12 ครั้งที่ 121
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ปีที่ 12 ครั้งที่ 121 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
 

ปฐมเริ่มพิธีถวายสังฆทานจาก 238 วัด สู่ 323 วัด ในปัจจุบัน

      เมื่อปีพุทธศักราช 2547 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี  จากนั้นเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น จนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับอันตราย  และมีความยากลำบากในการประกอบกิจของสงฆ์ จนบางวัดต้องประกาศงดออกบิณฑบาต ซึ่งส่งผลกระทบต่อขวัญ และกำลังใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ”โครงการช่วยเหลือพุทธบุตร 238 วัด 3 จังหวัดภาคใต้”  จึงได้เกิดขึ้นโดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย
 
     ปฐมเริ่มพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 238 วัด ,พิธีทำบุญอุทิศ ส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.เมือง จ.ปัตตานี และวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดทองดีประชาราม จังหวัดนราธิวาส โดยพระเทพญาณมหามุนี ได้มอบหมายให้พระครูปลัดภูเบศ ฌาณาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะพระภิกษุจากชมรมพระกัลยาณมิตรทั่วประเทศนำปัจจัยไทยธรรมไปมอบแด่คณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้         
 
     ต่อมาในการจัดงานครั้งที่ 5 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2548 ณ จังหวัดปัตตานี ได้เพิ่มจำนวนวัดที่เข้าร่วมโครงการอีก 28 วัด รวมเป็น 266 วัด และเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2554 ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน ณ โรงแรมมารีน่าสายธาร  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  มีวัดเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 20 วัด รวมเป็น 286 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม 2555 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 323 วัด
 
    "ในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็จะต้องรักษาพระพุทธศาสนาเอา ไว้ ในเมื่อพุทธบุตรหยัดสู้อยู่ที่ตรงนั้น เราต้องอยู่เคียงข้างท่าน และแทนที่จะออกจากพื้นที่ ควรที่จะชวนหมู่ญาติที่อยู่นอกพื้นที่ให้กลับเข้าไปอยู่พื้นที่ตรงนั้นถึงจะ ถูกหลักวิชชา เพราะในอดีตพี่น้องผองไทยแม้จะต่างความเชื่อ ต่างวัฒนธรรม ก็อยู่ร่วมกันมาได้อย่างสันติสุข พึ่งไม่นานมานี้เองที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ที่ผ่านมาชาวพุทธได้ให้โอกาสเพื่อนต่างศาสนิกที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะนับถือศาสนา หรือความเชื่อใดๆ ให้ได้รับความอุ่นใจและได้รับความสะดวกสบาย ในการที่นับถือความเชื่อและศาสนาของตน เพื่อเดินทางไปสู่สันติสุข เพื่อทำความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ตามความเชื่อของตนเอง ชาวพุทธอยู่ก็ได้ให้โอกาสอย่างนี้มาตลอด ลองศึกษาดูก็ได้ จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ชาวไทยพุทธอยู่บนผืนแผ่นดินนี้มานาน เพราะพระพุทธศาสนาเกิดก่อนความเชื่อใดๆ มานานทีเดียว...

   ...ลำพังเพียงหมู่คณะวัดพระธรรมกายคงทำได้แค่ระดับหนึ่ง เดือนหนึ่งเราทำได้เพียงครั้งเดียว แต่จริงๆ แล้ว อยากทำทุกวัน เพราะทราบดีว่า พุทธบุตรทุกรูปต้องขบฉันทุกวัน แล้วก็มีความจำเป็นหลายๆ อย่าง ในการที่ต้องอยู่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นที่เราทำเป็นการทำเพื่อแสวงบุญ ทำด้วยความรักพระพุทธศาสนา และเทิดทูนพุทธบุตรที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน..."