ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว "งานบุญวันสมาธิโลก"

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2559

เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว
"งานบุญวันสมาธิโลก" พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9 ปีที่ 29
พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 ปีที่ 17
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 122
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว "งานบุญวันสมาธิโลก" พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9 ปีที่ 29 พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 ปีที่ 17 พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 122 วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการ
13.00 น.  ลงทะเบียนสื่อมวลชน ณ สำนักสื่อสารองค์กร
13.30 น.  พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9 ปีที่ 29
15.00 น.  พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 ปีที่ 17
               พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 122
16.00 น.  เสร็จพิธี

 

สอบถาม โทร. 080-557-1588

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล