ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับสมัครผู้แทนเวียนประทักษิณวันมาฆบูชา

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2560

รับสมัครผู้แทนเวียนประทักษิณวันมาฆบูชา
วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รับสมัครผู้แทนเวียนประทักษิณวันมาฆบูชา วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

      ขอเชิญผู้มีบุญ ร่วมสมัครเป็นผู้แทนเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ เนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คุณสมบัติ

1.   เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 55 ปี
2.   แต่งกายด้วยชุดอุบาสก อุบาสิกา
3.   ไม่มีสัมภาระระหว่างร่วมขบวน
4.   งดนำเด็กเล็กเข้าร่วมขบวน
5.   สามารถเดินเป็นระยะทางไกลได้และงดนำรถเข็นเข้าร่วมขบวน


เปิดรับสมัคร : ในวันอาทิตย์ ที่ 15, 22, และ 29 มกราคม พ.ศ. 2560
และวันที่ 5,11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ยกเว้นช่วงเวลาปฏิบัติธรรม

สถานที่รับสมัคร : ณ เสา L14 สภาธรรมกายสากล ในวันจันทร์-วันเสาร์ สมัครได้ที่วิหารคดระหว่างเสา C1- C2

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 062-824-0067

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล