ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 34

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2560

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 34
รับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 18 - 25 ปี

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 34

ฤดูร้อน อบรมจันทร์ที่ 3 เมษายน - ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 (33 วัน)
สัมภาษณ์ครั้งที่ 1 อา. 5 มีนาคม พ.ศ.2560
สัมภาษณ์ครั้งที่ 2 อา. 19 มีนาคม พ.ศ.2560

 

ฤดูฝน อบรม จันทร์ที่ 5 มิถุนายน - อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (49 วัน)
สัมภาษณ์ครั้งที่ 1 อา. 5 มีนาคม พ.ศ.2560
สัมภาษณ์ครั้งที่ 2 อา. 2 เมษายน พ.ศ.2560
สัมภาษณ์ครั้งที่ 3 อา. 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560
สัมภาษณ์ครั้งที่ 4 อา. 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560
สัมภาษณ์ครั้งที่ 5 อา. 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560

สัมภาษณ์ ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล เวลา 13.00 - 16.00 น.

LINE ID : @Ldtp
Facebook : โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
สมัครผ่าน website : www.ibsclub.net

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร