ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2560

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3

รับสมัครนักศึกษาชายหรือผู้จบปริญญาตรี และนักเรียนจบ ม.6 แล้ว อายุ 17-30 ปี
อบรมระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 23 ก.ค. 2560

สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ 7,21,28 พฤษภาคม 2560
ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล    เวลา 13.00 - 16.00 น.
โทร 083-540-5642 และ 082-450-9820
สมัครคลิ๊ก www.ibstop.in.th

กำหนดการอบรม
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560          เข้าสถานที่อบรม
(ชมรมพุทธศาสตร์สากล)

29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560     วันฝึกภาคสนาม (รร.นายร้อย จปร. จ.นครนายก)

4 มิถุนายน พ.ศ. 2560               วันปลงผม พิธีเริ่มเวลา 16.30 น. (พิธีสำหรับผู้ปกครองตัดปอยผมธรรทายาท ลงทะเบียนเวลา 16.00 น.)

17 มิถุนายน พ.ศ. 2560             วันบรรพชา และ ถวายกองทุนเสนาสนะ (ผู้ปกครองลงทะเบียนเพื่อรับผ้าไตรและบาตรไม่ต้องเตรียมมาเอง)

24 มิถุนายน พ.ศ. 2560             ปล่อยปลา ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

25 มิถุนายน พ.ศ. 2560             วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่ ณ บ้านยาย สภาธรรมกายสากล

27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560             กิจกรรมธรรมทายาตราธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

4 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560      ปฏิบัติธรรมพิเศษ

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560           สิ้นสุดการอบรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล