ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการ วันสมาธิโลก วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2560

กำหนดการ วันสมาธิโลก World Meditation Day
วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการ วันสมาธิโลก World Meditation Day วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

yesพิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     ๐๘.๔๐ - ๐๙.๒๐ น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดธรรมจักร ๑ จบ
     ๐๙.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม
     ๑๐.๐๐ น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

yesพิธีภาคบ่าย พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
yesพิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา สำนักเรียนบาลีดีเด่น
yesพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

     ๑๒.๑๐ - ๑๓.๒๐ น. สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันสวดธรรมจักร ๔ จบ
     ๑๓.๓๕ - ๑๕.๔๕ น. สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมพิธีมุทิตาสักการะฯ

yesพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
๑๖.๐๐ น.  สาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรม ร่วมพิธีมอบกองทุนฯ / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
๑๖.๒๐ น.  หลวงพ่อทัตตชีโว กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย
๑๖.๓๐ น.  เสร็จพิธี

yesพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
๑๗.๓๐ น. สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์