ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

VMB Hosting Smart Camp

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2560

VMB Hosting Smart Camp
ค่ายเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพ ด้านการพูดเชิงสร้างสรรค์ในที่ชุมชน
 

VMB Hosting Smart Camp ค่ายเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพ ด้านการพูดเชิงสร้างสรรค์ในที่ชุมชน

 ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2560 ณ วัดพระธรรมกาย ค่าใช้จ่ายฟรี สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี  


กิจกรรมในค่ายและโอกาสที่จะได้รับ
      1. ได้ค้นหาและพัฒนาศักยภาพการพูดเชิงสร้างสรรค์
      2. ได้ฝึกความเป็นผู้นำที่เก่ง ดี และมีความสุข
      3. ได้แลกเปลี่ยนความคิดและมิตรภาพกับเพื่อนใหม่
      4. ได้ทำกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม
      5. ได้สั่งสมบุญและทำความดีเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
      1. เสื้อยึดสีขาว, สีสุขภาพ
      2. กางเกงขายาว
      3. รองเท้าผ้าใบ
      4. อุปกรณ์อาบน้ำ
      5. เครื่องกันหนาว
      6. ยาประจำตัว
 

โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้นำเยาวชนสร้างสรรค์ 
 สนใจติดต่อ : 08-3540-6364 (พี่แอ้ว), 06-1823-5362 (พี่ลูกปลา)