ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2560

กำหนดการงานบุญ
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการงานบุญ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๕ บุญใหญ่ที่ยอดนักสร้างบารมีไม่ควรพลาด

    ๑. พิธีบูชาข้าวพระ

 ๒. พิธีทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ และพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ ๒๐๖ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก

    ๓.พิธีจุดแสงทิพย์ รวีสวรรค์ พิธีจุดโคมประทีปบนพระมหาธรรมกายเจดีย์ ๒๐,๐๐๐ ดวง

    ๔. พิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

    ๕. พิธีเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

 

กำหนดการ

    ๐๖.๔๐ น. พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ

    ๐๙.๓๐ น. พิธีบูชาข้าวพระ

    ๑๓.๓๐ น. พิธีทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ และพิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ ๒๐๖ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก

    ๑๖.๑๕ น. พิธีจุด “แสงทิพย์ รวีสวรรค์” หน้ามหารัตนวิหารคด

    ๑๗.๓๐ น. สาธุชนเข้าพื้นที่ลานธรรม

    ๑๘.๓๐ น. พิธีจุดประทีป ๒๐,๐๐๐ ดวง บนพระมหาธรรมกายเจดีย์

    ๑๙.๑๕ น. พิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์

    ๒๐.๐๐ น. พิธีเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล