ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันคล้ายวันเกิด ครบ 109 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2561

กำหนดการพิธีถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ 109 ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย)
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 ณ หอฉันคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย

กำหนดการพิธีถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ 109 ปี  คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง (ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย) วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 ณ หอฉันคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ

09.45 น. คณะสงฆ์/สาธุชนพร้อมในพื้นที่

10.00 น. ประธานสงฆ์แปรแถวขึ้นอาสนะสงฆ์
             - พิธีกรนำกล่าวคำอาราธนาศีล
             - ประธานสงฆ์ให้ศีล
             - พิธีกรกล่าวคำอาราธนาพระปริตร
             - คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

11.00 น. เจ้าภาพกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
             - เจ้าภาพและสาธุชนประเคนภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ที่วงฉัน/คณะสงฆ์ฉันภัตตาหาร/สาธุชนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

12.00 น. เจ้าภาพและสาธุชนถวายดอกไม้, ผ้าไตร, ไทยธรรมแด่คณะสงฆ์

12.10 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและสวดมนต์ให้พร/บูชาพระรัตนตรัย
             - เสร็จพิธี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 082-700-6420, 086-893-5907