ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันสามเณร ประจำปี 2561

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2561

กำหนดการวันสามเณร ประจำปี 2561
ณ ค่ายจองแชมป์ (อาคารแก้วดวงธรรม)
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561

กำหนดการวันสามเณร ประจำปี 2561 ณ ค่ายจองแชมป์ (อาคารแก้วดวงธรรม) วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561

กำหนดการ

09.00 น. พิธีถวายผ้าป่ากองทุนการศึกษา
11.00 น. ถวายภัตตหารสามเณร
13.30 น. กิจกรรมวันสามเณร

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Line id : BAN9072
โทร:095-665-3576 และ 063-548-2836