ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2561

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน
รุ่น ธรรมยาตรา มาฆปูรณมี

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
อบรมระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน พ.ศ.2561 (53 วัน)

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน รุ่น ธรรมยาตรา มาฆปูรณมี

กำหนดการ
11 ก.พ. 2561         - พิธีตัดปอยผม บรรพชาอุปสมบท
18 ก.พ. 2561        - ตักบาตรฉลองพระใหม่ พิธีปุพเปตพลี
1 มี.ค. 2561          - ร่วมงานวันมาฆบูชา
2 - 31 มี.ค. 2561   - ปฏิบัติธุดงควัตร
3 เม.ย. 2561         - ปิดโครงการ
 
เปิดรับสมัครบวชตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ก.พ. 2561
สอบถามโทร. 081-597-0107