ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการยุวพุทธศาสตร์ รุ่น 6

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2561

ยุวพุทธศาสตร์ รุ่น 6
บวชเรียนพุทธศาสตร์ พระปริยัติสามัญ

รับสมัครเยาวชน อายุ 11 - 13 ปี
อบรมระหว่าง 1 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ.2561  ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 13 วัดพระธรรมกาย

ยุวพุทธศาสตร์ รุ่น 6 บวชเรียนพุทธศาสตร์ พระปริยัติสามัญ รับสมัครเยาวชน อายุ 11 - 13 ปี อบรมระหว่าง 1 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ.2561  ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 13 วัดพระธรรมกาย

สอบถามโทร. 084-677-8990
หรือทุกวันอาทิตย์ที่ โอ26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
Facebook : สามเณรยุวพุทธศาสตร์


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.) เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ) 
2.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
3.) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่า นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ 
4.) ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
5.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
6.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
7.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรง หรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
8.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นคนว่าง่าย กินง่าย  ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
9.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
10.) ต้องไม่เป็นนักเรียนที่อยู่ในการสอบซ่อมเพื่อแก้ 0, ร, มส และตกกิจกรรม


สิ่งของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม
1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2. อาหาร, ขนบขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม (ปานะ) ทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่นเพลง, MP3/MP4  กล้องถ่ายรูป รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
(ถ้านำมาทางโครงการจะเก็บไว้ให้ระหว่างการอบรม และคืนให้เมื่อจบโครงการ)
4. กระจกส่องหน้า หรือรูปถ่ายญาติมิตร
5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ, พระของขวัญ, แหวน, สายสิญจ์ รวมไปถึงเงินของของผู้เข้ารับการอบรม (ทางโครงการจะรับฝากไว้ให้ระหว่างการอบรม และจะคืนเมื่อจบโครงการ)
6. วัตถุมีคม อาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถทำอันตรากับผู้เข้าร่วมการอบรม และตัวผู้เข้าอบรมเอง เช่น มีดคัตเตอร์, ปืนปากกา เป็นต้น
7. ยาเสพติดทุกชนิด (ถ้าค้นหาเจอ จะถูกตัดสิทธิ์จากการอบรมโดยทันที


สิ่งของที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ให้ในวันเข้าอบรม
1. เสื้อและกางเกงสำหรับอบรม 2 ชุด, สำหรับเข้าฐานกิจกรรม 1 ชุด
2. เสื้อและกางเกงพระราชทานสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายใด ๆ 1 ชุด
3. รองเท้า 1 คู่
4. อุปกรณ์และเครื่องอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม
5. ขวดน้ำดื่มประจำตัว 1 กระบอก
6. ผ้าไตรจีวร และบาตร
7. มีดโกน และใบมีด สำหรับใช้ในการปลงผม
8. ผ้าห่ม และเครื่องนอน


กำหนดการอบรม
1 เมษายน 2561     ปฐมนิเทศเข้าโครงการ

8 เมษายน 2561     พิธีตัดปอยผม-ปลงผมธรรมทายาท

14 เมษายน 2561   ภาคเช้าเวียนประทักษิณ 
                             ภาคสาย พิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดพระธรรมกาย

16 เมษายน 2561   พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่
                             พิธีปุพพเปตพลี อุทิศส่วนกุศล
                             กิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ

26 เมษายน 2561   กิจกรรมปล่อยปลา
                             กิจกรรมสักการะหลวงปู่ทองคำ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

6 พฤษภาคม 2561  สิ้นสุดโครงการ


หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
2. ใบรังรองการศึกษา หรือ สำเนาบัตรนักเรียน 1 ใบ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
4. ค่าลงทะเบียนในการสมัคร 3,000 บาท
(สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งเมื่อจบโครงการ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)


กำหนดการวันรับสมัครและสอบสัมภาษณ์
วันที่ 4, 11, 18, 25 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 1, 4 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องสัมมนา SPD 2E สภาธรรมกายสากล ชั้น 1 วัดพระธรรมกาย

     ผู้สมัครต้องสอบคำขานนาคให้ได้ทุกบทตามที่โครงการตั้งข้อกำหนดไว้ และต้องนำผู้ปกครอง หรือผู้รับรองมาด้วยทุกครั้งในการมาสอบสัมภาษณ์


พิเศษ..!!!
รับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 19 ปี  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระพี่เลี้ยง รับจำนวน 10 ท่าน
เป็นกัลยาณมิตรที่ดีแก่น้อง ๆ ที่จะเข้ามาฝึกฝนตนเอง   (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น)