ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เนื่องในวันพระ

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2561

วันพระ (ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3) ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย เวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ บูชาพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

      วันพระ (ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3) ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย เวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ บูชาพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

กำหนดการ

เวลา 18.30 น. - ประธานสงฆ์สงฆ์ จุดโคมประทีป 
เวลา 18.50 น. - คณะสงฆ์และสาธุชน ตั้งขบวน
เวลา 19.00 น. - คณะสงฆ์นำสาธุชนเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ จำนวน 1 รอบ
เวลา 19.40 น. - นั่งสมาธิ กล่าวคำอธิฐานจิตและแผ่เมตตา
เวลา 20.10 น. - ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย เสร็จพิธี สวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร