ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระ 3,000 รูป ณ เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2561

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตักบาตรพระทั้งเมืองเมียวดี
ตักบาตรพระ 3,000 รูป
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลาไทย 06.30 น.
ณ Shwe Myin Won Pagoda เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ติดต่อสอบถามโทร. 09-3221-9829, 08-0022-9771, 09-6287-8196, 06-5326-2056, 09-1026-6340

 

ตักบาตรพระ 3,000 รูป วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลาไทย 06.30 น. ณ Shwe Myin Won Pagoda เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล