ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 35

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2561

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 35
เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา
อายุระหว่าง 18 - 25 ปี

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 35

ฤดูร้อน
           อบรมวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน - วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 (30วัน)
                    *********************
            สัมภาษณ์  ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
                            ครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ที่  4  มีนาคม พ.ศ.2561

 

ฤดูฝน
           อบรมวันอังคารที่ 5 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (48วัน)
                    **********************
           สัมภาษณ์   ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่  4  มีนาคม พ.ศ.2561
                            ครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ที่  1  เมษายน พ.ศ.2561
                            ครั้งที่ 3  วันอาทิตย์ที่  6  พฤษภาคม พ.ศ.2561
                            ครั้งที่ 4  วันอาทิตย์ที่  27  พฤษภาคม พ.ศ.2561

 

Facebook : โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
ไอดีไลด์ : @Ldtp
โทร: 0875063939
โทร: 0836741537
สมัครผ่าน  www.ibsclub.net

สัมภาษณ์ : ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยเลือกรอบที่สะดวก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล