ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการ Happy Meditation (ความสุขที่แท้จริง)

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2561

โครงการ Happy Meditation (ความสุขที่แท้จริง)

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสวนทอง
 อ. วังน้ำเขียว  จ. นครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2561

 

โครงการ Happy Meditation (ความสุขที่แท้จริง)  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสวนทอง  อ. วังน้ำเขียว  จ. นครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เมษายน พ.ศ. 2561

 
          มาแสวงหา “ความสุขที่แท้จริง’’ ด้วยการค้นพบ “รักแท้ที่กลางใจ” กับโครงการ Happy Meditation โครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น 3 วัน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสวนทอง อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 6-8 เมษายน พ.ศ. 2561 (รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่านเท่านั้น)

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 081-831-9362

ลิงค์สมัคร https://goo.gl/forms/ZqDvOo9Z7AzyOL3y1