ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั่งสมาธิ กลั่นใจใส ๆ ณ วัดพระธรรมกาย 

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2561

ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั่งสมาธิ กลั่นใจใส ๆ ณ วัดพระธรรมกาย 

 

มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ 
จุคนได้  พระ 200 รูป , อุบาสก 100 คน 
เปิดวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 12.00 - 15.00 น. 
ปิด วันอาทิตย์และงานบุญใหญ่

ห้องปัญญา ณ อาคาร 100 ปี ชั้น 2
จุคนได้ พระ 26 รูป , อุบาสก 47 คน , อุบาสิกา 138 คน
เปิดวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. 
ปิด วันอาทิตย์และงานบุญใหญ่

 

ห้อง SPD 13 ณ สภาฯ ฝั่งทิศตะวันตกชั้นล่าง
จุคนได้  พระ 50 รูป
เปิด ทุกวันตลอด 24 ชม.

 

ห้องใจใส ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 2 ชั้น 1
จุคนได้ พระ 122 รูป , อุบาสก 100 คน , อุบาสิกา 100 คน
เปิดวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. 
ปิด วันอาทิตย์และงานบุญใหญ่