ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2561

กำหนดการวันวิสาขบูชา
พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต 7 รูป,
พิธีหล่อเจดีย์น้อยทองคำ บรรจุอัฐิธาตุคุณยายทองสุข, 
เวียนประทักษิณรอบสภาธรรมกายสากล
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561
หน้ารัตนบัลลังค์ / อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

กำหนดการวันวิสาขบูชา พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต 7 รูป, พิธีหล่อเจดีย์ทองคำบรรจุอัฐิธาตุคุณยายทองสุข,  เวียนประทักษิณรอบสภาธรรมกายสากล วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 หน้ารัตนบัลลังค์ / อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

พิธีภาคเช้า
   06.00 - 08.00 น.  พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

พิธีภาคสาย
   09.30 น. ปฏิบัติธรรม / นั่งสมาธิ
   10.30 น.  พิธีถวายปัจจัย
   10.45 น.  เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต 7 รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
   12.30 - 13.30 น.  พิธีถวายผ้าไตร และบาตร แด่สามเณร
   13.30 น.  พระมหาโพธิวงศาจารย์ พระอุปัชฌาย์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี 
                   - พิธีขอสรณคมน์และศีล
                   - พิธีขอนิสสัย และขออุปสมบท
                   - พิธีรับอนุศาสน์
   14.45 น.  เสร็จพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต

พิธีภาคบ่าย ณ หน้ารัตนบัลลังก์
   15.00 น.  ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
   15.30 น.  พิธีหล่อเจดีย์น้อยทองคำบรรจุอัฐิธาตุคุณยายทองสุข
   16.15 น.  เสร็จพิธี หล่อเจดีย์น้อยทองคำบรรจุอัฐิธาตุคุณยายทองสุข

พิธีจุดวิสาขประทีป ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ
   17.00 น.  สาธุชนเข้าขบวนเวียนประทักษิณ
   17.45 น.  ประธานสงฆ์จุดประทีปโคมเอก / นั่งสมาธิ
   18.20 น.  เวียนประทักษิณรอบสภาธรรมกายสากล
   19.30 น.  เสร็จพิธี

พิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
   20.00 น.  สาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 511,111,111 จบ
   20.30 น.  เสร็จพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล