ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ 101 รูป ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่ 

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2561

ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทำบุญ เทศกาลวิสาขบูชา
ทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ 101 รูป
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 06.30 - 11.00 น.
ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่ 

สอบถามโทร / Line ID : 0815970107
 

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ 101 รูป วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 06.30 - 11.00 น. ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่