ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 7 รูป

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2561

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 7 รูป
ในวันวิสาขบูชา วันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย


 

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 7 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 06-3548-2836, 08-2759-0645
สภาธรรมกายสากล เสา N27 , N25