ข่าวประชาสัมพันธ์ : บุญคัดหินเกล็ด ณ มหารัตนวิหารคด 32

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

บุญคัดหินเกล็ด ณ มหารัตนวิหารคด 32

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2561

บุญคัดหินเกล็ด
เพื่อสร้างเสาจารึกชื่อโบสถ์พระไตรปิฎก
และอนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น จ.นครปฐม

สามารถมาคัดเกล็ดหินได้ที่ มหารัตนวิหารคด คอร์ 32
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร