ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่าถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ - สามเณร DCI

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2561

พิธีทอดผ้าป่าถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ - สามเณร DCI
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561
ณ ศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบัน DCI  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

 

พิธีทอดผ้าป่าถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ - สามเณร DCI วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561


ติดต่อสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้ที่ บูธบัณฑิตถาวร เสา O26 และ F6
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โทร. 064-630-8594 , 086-477-0768
LINE ID : @bdtdci