ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สัมมนาวิชาการธรรมธารา วัคซีนชาวพุทธไทย

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2561

สัมมนาวิชาการธรรมธารา วัคซีนชาวพุทธไทย

สัมมนาวิชาการธรรมธารา
"วัคซีนชาวพุทธไทย"
การศึกษาพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่กับการแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยงานวิจัยพุทธศาสตร์

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561  เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา SPD7
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โดย พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร.
นัยวิจัยพิเศษ สถาบันวิจัย Research Center for World Buddhist Cultures, Ryukoku University (Japan)

ดร.อำนาจ บัวศิริ
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรรมการทรงคุณวุฒิสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่
https://goo.gl/forms/XcE3WfXa0qqqJMOt2

200 ท่านแรก รับฟรี วารสารธรรมธารา 1 เล่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : DMPC Channel
โทร. 081-989-4191 , 082-487-1795

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล