ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญวันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2561

กำหนดการงานบุญวันอาสาฬหบูชา
พิธีถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน)
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

กำหนดการงานบุญวันอาสาฬหบูชา พิธีถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


06.30 น. พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ
09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

10.45 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
13.30 น. ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าวัสสิกสาฎก
14.20 น. พิธีถวายผ้าวัสสิกสาฎก
15.10 น. ประธานสงฆ์รับถวายปัจจัย
17.30 น. พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.00 น. พิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 600,000,000 จบ
18.30 น. พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์