ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2561

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
เริ่มตั้งแต่วันเข้าพรรษาที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 

ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลก ร่วมกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ในช่วงเข้าพรรษา 2561

ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลก ร่วมกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ในช่วงเข้าพรรษา

     1) โครงการเช็คอินหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
     2) โครงการสวดธรรมจักรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ จำนวน 1,111 จบ
     3) โครงการสวดธรรมจักรที่บ้าน, ศูนย์ฯ จำนวน 1,340 จบ

สวดมนต์จนเห็นธรรม ให้พรรษานี้ เป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม 
สวดธรรมจักรบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันทั่วโลก