ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายยารักษาพระภิกษุ และสามเณรอาพาธ

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2561

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสั่งสมบุญ
พิธีถวายยารักษาพระภิกษุ และสามเณรอาพาธ
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. 
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย 
โทร. 088-003-6379 , 086-893-5907

 

พิธีถวายยารักษาพระภิกษุ และสามเณรอาพาธ 2561


ถวายยารักษาโรควันธรรมชัย

           ความเกิด ความตายมีได้วันเดียว แต่ความแก่ ความเจ็บ  มีได้ทุกวัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ การถวายยารักษาโรค นอกจากจะบำบัดรักษาโรค ทำให้พระภิกษุสามเณรบรรเทาทุกขเวทนาแล้ว ยังมีอานิสงส์ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าที่ผิดพลาดในอดีตให้เบาบางลง พระภิกษุสามเณรผู้แสวงหาทางหลุดพ้น ก็ต้องอาศัย สุขภาพที่แข็งแรงรองรับในการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเราขอให้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุอาพาธเถิด