ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทุกวันพระและวันอาทิตย์

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2561

ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน
ร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

ทุกวันพระและวันอาทิตย์ เวลา 19.00-20.00 น.

 

ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ทุกวันพระและวันอาทิตย์ เวลา 19.00-20.00 น.