ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "อธิบายสัมพันธ์ไทย ประโยค ป.ธ.๓"

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2561

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างปัญญาบารมี ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
"อธิบายสัมพันธ์ไทย ประโยค ป.ธ.๓"
 

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างปัญญาบารมี ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "อธิบายสัมพันธ์ไทย ประโยค ป.ธ.๓"

       หนึ่งในหนังสือที่นักศึกษาภาษาบาลีต้องการมากที่สุด อธิบายหลักการสัมพันธ์ของภาษาบาลี มีทั้งหลักการ, คำอธิบาย , และตัวอย่าง

       ถูกเขียนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านง่าย เข้าใจได้เร็ว เหมาะสำหรับอาจารย์สอน นักเรียน และผู้สนใจในการศึกษาภาษาบาลีทุกท่าน


สามารถร่วมบุญได้ที่ 
       ห้องรับบริจาค และผู้ปสง.ภาคที่ท่านสังกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
       เสา โอ 26(O26) และ เอฟ 6 (F6)  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
       โทร. 064-630-8594 , 080-425-9092

หมดเขตส่งรายชื่อ
       วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561