ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "ตามหลวงพี่ไป Go inter"

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมบุญสร้างปัญญาบารมี ด้วยการจารึกชื่อในหนังสือเล่มใหม่
ของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ)
เรื่อง "ตามหลวงพี่ไป Go inter"

หมดเขตจารึกชื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
 

ตามหลวงพี่ไป Go inter

เมื่อหลวงพี่พาพระพุทธศาสนาไป Go Inter อะไรๆก็เกิดขึ้นได้
มาร่วมติดตามเรื่องราวชีวิตสมณะของพระและโยมในดินแดนอาทิตย์อุทัย
ด้วยมุมมองที่ต่างออกไปพร้อมๆ กัน
    

สามารถร่วมบุญได้ที่
     วันอาทิตย์ : ห้องรับบริจาค , ชมรมแทงตลอดในธรรม เสา N27 สภาธรรมกายสากล
     ทุกวัน : ห้องรับบริจาค อาคาร 100 ปี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล