ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2561

เปิดรับสมัครนักศึกษาเตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรเตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

 เปิดรับสมัครนักศึกษาเตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561


วิชาที่เปิดลงทะเบียน

 - เรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎก (วันจันทร์ เวลา 09.00 น. - 11.00 น.)

- ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชีย (วันอังคาร เวลา 09.00 น. - 11.00 น.)

- การอ่านบทความวิชาการทางพุทธศาสตร์
   ภาคภาษาอังกฤษ (Sentence Diagram) (วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 11.00 น.)

 - การสืบค้นและวิเคราะห์พระไตรปิฎก (วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 11.00 น.)

 สมัครได้ที่ http://bit.ly/DMPC-เตรียมพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 089-6736801

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล