ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญชวนสาธุชน รับบุญแพ็คเมล็ดพันธุ์ทรัพย์บานชื่น

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2561

เชิญชวนสาธุชน รับบุญแพ็คเมล็ดพันธุ์ทรัพย์บานชื่น เพื่อมอบให้ผู้มีบุญไปปลูกที่บ้าน
มอบวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 ต.ค. 2561
และวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ 10 ต.ค. 2561

โดยเริ่มรับบุญ วันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม พ.ศ.2561 
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 15.00-18.00 น. 
ณ วิหารคด เสา D85 ข้างจุดพิมพ์พระ

 

เชิญชวนสาธุชน รับบุญแพ็คเมล็ดพันธุ์ทรัพย์บานชื่น