ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เพื่อธรรมยาตรา รุ่นที่ 2 

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2561

"บวชกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์"
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เพื่อธรรมยาตรา รุ่นที่ 2 
 

"บวชกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์" โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เพื่อธรรมยาตรา รุ่นที่ 2 

       ขอเชิญท่านชายทุกๆท่าน ร่วมบวชบูชามหาปูชนียาจารย์ เพื่อศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมกิจกรรม "ธรรมยาตรา" ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2561 - 3 ก.พ. 2562 ณ ศูนย์อบรมทั่วประเทศ


ระยะเวลาโครงการ
       ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์อบรมทั่วประเทศ


กำหนดการ
       ๐ ส.1 ธ.ค. 2561 เข้าวัด/ศูนย์อบรม 
       ๐ ส 8 ธ.ค. 2561 พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ (ในจังหวัด) : ......................... 
       ๐ ส. 15 ธ.ค.2561 เดินทางเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ วัดพระธรรมกาย 
       ๐ อา.16 - อา.30 ธ.ค. 2561 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมธรรมยาตรา 
       ๐ พ.2 – พฤ.31 ม.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 7 
       ๐ อา. 3 ก.พ.2562 จบโครงการอบรม  


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
       1. เป็นชายแท้ๆ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
       2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง
       3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

       4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
       5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
       6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฏมหาเถรสมาคม
 
สอบถามรายละเอียด
        โทร. 02-831-1234

 

"ครั้งหนึ่งในชีวิต บวชอุทิศแทนคุณ"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล