ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพออกร้านปานะ ในพิธีมุทิตาสักการะสิริมงคลอายุ 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2561

กราบมุทิตาสักการะสิริมงคลอายุ 78 ปี
หลวงพ่อทัตตชีโว

ขอเชิญลูกพระธัมฯ ทั่วโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพออกร้านปานะถวายพระภิกษุ สามเณร
ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561
บริเวณพื้นที่ ลานจอดรถหน้าห้องเทวสภา
อาคาร 100 ปี คุณยาย

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพออกร้านปานะ ในพิธีมุทิตาสักการะสิริมงคลอายุ 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
กัลฯกาญจนา โทร. 087-518-4443