ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก ปี 2562

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2562

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่
วันคุ้มครองโลก ปี 2562

อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 089-754-8925, 086-755-0822
 

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก ปี 2562 อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการ

1.ระยะเวลาการอบรม (47วัน)
     - วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม - วัน พฤหัสบดีที่ 9  พฤษภาคม 2562

  2. วันสัมภาษณ์และวันสอบขานนาค
     - วัน อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     - วันอาทิตย์ที่ 3,10,17 มีนาคม 2562 

 3 .กำหนดการเข้าวัด ปฐมนิเทศน์
     - วัน อาทิตย์ที่.24 มีนาคม 2562

 4 .ตรวจร่างกาย
     - วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562

 5. พิธีตัดปอยผม
     - วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

6.พิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบบาตร    มอบผ้าไตร
     - วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562

7.พิธีบรรพชา 
     - วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562

8.พิธีตักบาตร
     - วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562

9.สิ้นสุดการอบรม
     - วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล