ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท โครงการวันคุ้มครองโลก

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2562

เรียนเชิญร่วมพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท โครงการวันคุ้มครองโลก
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 15.30 น.
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. เฟส 1 : 086-755-0822
                     เฟส 2 : 092-006-1620

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล