ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีสรงน้ำพระ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หอฉันคุณยายฯ

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม
พิธีสรงน้ำพระ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 11 - 13 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 07.00 - 14.00 น.

ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

พิธีสรงน้ำพระ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หอฉันคุณยายฯ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล