ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท โครงการอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2562

เรียนเชิญร่วมพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท
โครงการอุปสมบท รุ่นเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2562

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ เมนโรดทิศเหนือ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย

กำหนดการ
 15.30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียน
 16.00 น. เริ่มพิธีตัดปอยผม

สอบถามโทร. 086-755-0822, 089-754-8925

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล