ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สถาปนามหารัตนรังสีสีหบัญชร

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมพิธีปิดแผ่นทอง โปรยรัตนชาติ สถาปนา
มหารัตนรังสีสีหบัญชร

หน้าต่างกระจกสีพุทธประวัติ (STAINED GLASS) ชุดที่ 3
"บานพระพุทธเจ้าเปิดโลก บานพระพุทธเจ้า แผ่พระฉัพพรรณรังสี"

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี คุณยายฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ในพิธีมหากฐิน
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิไล ทาปัญญา 099-565-6994

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล