ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันสมาธิโลก วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2562

พิธีบูชาข้าวพระและพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ
ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 32
พิธีถวายมหาสังฆทาน 1,000 วัด ทั่วประเทศ ปีที่ 20
พิธีถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 146
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 111

———————————————
วันสมาธิโลก World Meditation Day
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้สานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือโทร. 02-831-1000