ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

รับบุญบรรจุเมล็ดพันธุ์ทรัพย์บานชื่น ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 32

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมรับบุญบรรจุเมล็ดพันธุ์ทรัพย์บานชื่น
วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ หลังเสร็จพิธีกรรมรอบบ่าย
ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 32 บริเวณเสา D85