ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ชมฟรี!!! "สวนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส" ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 10 มค. พ.ศ.2563

ชมฟรี!!! "สวนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส" 
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ตลอดเดือนมกราคม เวลา 06.00- 18.00 น.

หมายเหตุ
    วัดพระธรรมกายเป็นพุทธสถาน เพื่อการสั่งสมบุญ กรุณาแต่งกายสุภาพสีขาว ๆ และเพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ โปรดแสดงอาการสำรวม และงดบันทึกภาพที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่ อาทิ ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ถ่ายภาพแต่งงาน และการละเล่นต่าง ๆ เป็นต้น