ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีจุดประทีป ลอยกระทงธรรม ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมพิธีจุดประทีป ลอยกระทงธรรม
ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 17.00 น.
ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อนุสรณ์สถานลำดับที่ 3 สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ