ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2563

พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17
The Ordination Ceremony of Pre-DCI Novices

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"ก้าวสู่ชีวิตอันประเสริฐบวชเป็นพระแท้
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเผยแผ่วิชชาธรรมกาย"

กำหนดการพิธีอุปสมบท

     06.00 น. พิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถพระไตรปิฎก
     08.00 น. พิธีถวายผ้าไตรบรรลุธรรมและไทยธรรม
     13.00 น. พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

และขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาพระภิกษุ DCI อุปสมบทใหม่
ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ  ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
      ห้องรับบริจาค วัดพระธรรมกาย และผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด
      LINE ID : @bdtdc หรือ
      โทร. 082-543-0890, 081-593-8923

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล