ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2563

กำหนดการงานบุญ
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

631106_01.jpg

 

กำหนดการ

ภาคเช้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ ฯ 
     06.40 น. พิธีตักบาตรพระ
     08.00 น. เสร็จพิธีตักบาตร

ภาคสาย ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
     10.45 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
     13.30 น. ฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง “พรหมวิหาร4”
     14.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
     15.20 น. พิธีรับถวายปัจจัย
     16.00 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

ภาคเย็น ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
     16.30 น. พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

 

 


หมายเหตุ : สาธุชนที่มาร่วมงานให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล