ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2564

641007_01.jpg

ขอแจ้งข่าวบุญ
ท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค
สิ่งของที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด

สามารถนำมาร่วมสมบทได้ทุกวัน ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
ณ ศาลามหาทานบารมี โรงครัว 71 ปี วัดพระธรรมกาย
โทร. 087-518-5556

ร่วมอนุโมทนาบุญโดย วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล